NO DEBERIA de HACER ESTO en ROBLOX… *lo lamento*?

Roblox Hack HERE

Like al video o te voy a hackear xD
Sigueme en Instagram: https://www.instagram.com/xonnekk
Mi perfil de ROBLOX https://www.roblox.com/users/42236701/profile
Discord: https://discord.gg/xonnek
VIP Servers:
Servidor VIP Jailbreak: https://www.roblox.com/games/606849621/Jailbreak-ReadyPlayerOne?privateServerLinkCode=2v4xiH-fym2pCHtjGq2fZt1J1MQVNr9O

Instagram: https://www.instagram.com/xonnekk
Facebook Personal: https://www.facebook.com/SikeAss
Unete al Grupo de Xonnek Followers: https://www.roblox.com/My/Groups.aspx?gid=3315215
Lobby Gratis: https://www.roblox.com/library/882148888/Lobby-Xonnek

Business: [email protected]

Sigueme en mis redes sociales
Twitter: https://twitter.com/xonnek
Twitch: https://www.twitch.tv/xonnekk

Animacion de ROBLOX: https://www.youtube.com/watch?v=RhjZriOorWM
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zl6jBGoWIlQ
INTRO: Russ – Pull The Trigger
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tl9U0qiFQzM
OUTRO: Delax – Drop You Like
Video: https://www.youtube.com/watch?v=huxX0DmElNU
Video Rating: / 5

Code để dán: http://pastebin.com/hgfqHhTp
Lưu ý: -Cần đợi rất lâu.
-Không được mở trang wed khác trong lúc đợi.
-Dislike hoặc Like.
-Không được chửi mình nếu không thành công.
-Cấm Report.
(Lưu ý: Video làm cho vui, vậy nên ko đc thì đùng chửi mình, còn được thì cứ tận hưởng nha)
mình cũg đếu tin nổi video chơi thôi mà ae kêu câu view dữ xd

Roblox Hack HERE